ADL Enviro400 - southernenglandbus

206 - SN60EDK - Reading (railway station) - 16.8.12